Klacht over Werkse!

Bent u ontevreden over het optreden van een medewerker van Werkse!? Bijvoorbeeld:

  • U vindt dat Werkse! u niet netjes heeft behandeld.
  • U krijgt geen antwoord op uw brief. Of u moet te lang wachten.
  • Werkse! houdt zich niet aan een afspraak.
  • U vraagt om informatie, maar krijgt deze niet.

Dan wil Werkse! dit graag weten. U kunt online een klacht indienen.

Hoe gaat het daarna verder?

Iemand die niet bij uw klacht betrokken is, handelt uw klacht af. Deze persoon kan u bellen voor meer informatie. De directeur van Werkse! neemt een besluit op uw klacht. Binnen 6 weken krijgt u een brief. In de brief staat wat Werkse! met uw klacht doet.

Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De ombudsman behandelt problemen tussen u en de overheid.

Bezwaar tegen gemeentebesluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Neem dan contact op met uw gemeente: